• بنای بی نظیر رختشویخانه

  • تعطیلات در :: زيباترين غار آهكي جهان

  • تعطیلات در :: قلعه باستانی ماهنشان

  • تعطیلات در :: شهر باستانی خوئین

  • میراث جهانی :: گنبد سلطانیه

  • معبد داش کسن یا اژدها


ثبت نام کارآموزی

users two 48جهت ثبت نام برای گذراندن دوره های کارآموزی تورهای ورودی این فرم را پر کنید. در نظر داشته باشید اولویت با افرادی است که زودتر فرم را ثبت کنند. قبل از تکمیل فرم نکات ذکر شده را با دقت مطالعه و سپس اقدام به تکمیل فرم نمایید.


مراحل تمدید عضویت در انجمن

جهت تمدید عضویت خود در انجمن بدین ترتیب بایستی عمل نمایید:

 

1) واریز حق عضویت - ماهانه 10 هزار تومان 

2) تکمیل فرم آنلاین تمدید عضویت در اینجا

3) تسلیم اصل فیش واریزی به خزانه دار یا دبیر انجمن

 

یادآوری مهم: هنگام تمدید عضویت در انجمن کارت راهنما بایستی معتبر باشد.


بستن